O nas

Manufaktura Języków Obcych powstała z pasji do języków, podróży i ludzi. Od 2009 roku prowadzimy kursy językowe z wielu języków (również tych niszowych) a szczególnie angielski, włoski oraz hiszpański .

Nasza metoda nauczania bazuje na dynamice oraz atrakcyjnym przekazie wiedzy dopasowanym do potrzeb kursantów. Uczymy dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, licealistów, dorosłych, seniorów oraz w biznesie.   To co cieszy najbardziej to zadowoleni uczniowie, którzy zaczynają mówić w obcych językach, zdają egzaminy i otwierają się na kontakt z inną kulturą. Nasi lektorzy to kreatywni pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem.

Organizujemy również warsztaty z kuchniami świata oraz rękodziełem prowadzone przez naszych lektorów z różnych krajów.

Nagrywamy podcasty z naszymi uczniami.

W zakresie tłumaczeń współpracujemy zarówno z klientami indywidualnym jak i firmami. Tłumaczymy z języków angielski, włoski,hiszpański,francuski,niemiecki,portugalski,niderlandzki,chiński oraz turecki.

Szczegółowy opis naszej działalności znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach.

Manufaktura Języków Obcych was born out of a passion for languages, travel, and people. Since 2009, we have been conducting language courses in many languages (including niche ones), especially English, Italian, and Spanish.

Our teaching method is based on dynamics and an attractive transfer of knowledge tailored to the needs of the students. We teach KG, youngsters, teenagers, adults,seniors and business individuals. What makes us happy  are satisfied students who start speaking  foreign languages, pass exams, and open up to contact with another culture. Our teachers are creative enthusiasts with many years of experience.

We also organize workshops with cuisines from different parts of the world and handicrafts conducted by our teachers from different countries.

We record podcasts with our students.

In terms of translations, we cooperate with both individual clients and companies. We translate from English, Italian, Spanish, French, German, Portuguese, Dutch, Chinese, and Turkish.

You will find a detailed description of our activities in the individual tabs. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.